Cenník


Vzhľadom na rozdielnosť záhrad, veľkosť alebo členitosť ich terénu a najmä pre individuálne požiadavky každého klienta nie je cenník vopred stanovený a konečná cena je určovaná na základe osobnej obhliadky prostredia a upresnenia predstáv zákazníka.

V prípade záujmu o úpravu Vašej záhrady, záhradky alebo predzáhradky nás neváhajte kontaktovať, radi Vás navštívime a poskytneme odborné poradenstvo. Po dohode a oboznámení sa so základnými predstavami Vám na mieru vytvoríme pôsobivú priestorovú vizualizáciu Vašej novej záhrady a návrh Vám odprezentujeme prostredníctvom PC. Po prekonzultovaní návrhu sa následne pustí náš tím do realizácie a skrášľovania Vašich priestorov.